За регистъра

Регистърът е създаден за да координацията и контрола на дейностите от Националната програма "Без свободен час". РУО подпомагат училищата и детските градини, създавайки банка с кадри за заместващи учители/възпитатели на отсъстващите от учебни занятия учители/възпитатели в училищата и детските градини от административната област. Поддържат и актуализират банката с кадри за заместващи учители/възпитатели, която публикуват на електронната си страница.

Програмата „Без свободен час” обхваща общински и държавни училища, ЦСОП и детски градини на територията на страната. Чрез програмата се предоставят допълнителни средства за заместване на отсъстващи от работа учители във връзка с ползването на отпуск за:

  • реално проведени учебни часове в училищното образование;
  • реално проведени астрономически часове през календарната година от учители в задължителното предучилищното образование. Заплащането е за астрономически час.

За контакти:

Петър Иванов - старши експерт по финансово осигуряване - тел. 082/82-69-56, email: p.ivanov@rio-ruse.org

Невена Балканджиева - старши счетоводител - тел. 082/83-45-29, email: n.balkandzhieva@rio-ruse.orgg

Регистирай се

Ако сте кандидат и притежавате необходимата квалификация, моля регистрирайте се, като попълните Вашите данни. Така при необходимост ще Ви бъде предложена работа от нуждаещ се директор на училище. Бъдете коректни. Моля, пишете на кирилица! В противен случай няма да можете да попълните формата за регистрация

Постоянен адрес